poniedziałek, 23 maja 2016

Wkrótce Dzień Dziecka

Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, Zespół Placówek Oświatowych oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do udziału w atrakcjach zorganizowanych w okazji ich święta 1 czerwca (środa) od godz. 9:00 na stadionie gminnym. 

W programie przewidziano: gry i zabawy dla najmłodszych, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka, klasowe rozgrywki sportowo-rekreacyjne. Dodatkowo dla wszystkich dzieci dostępne będą za darmo: zjeżdżalnia, trampolina, skoczek.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie DKK dla młodzieży


Art-Re - "Kozucha Kłamczucha"

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Promocji, 20 maja grupa teatralna Art-Re z Krakowa zaprezentowała spektakl pt. "Kozucha Kłamczucha". Na teatrzyk przybyło około 150 osób. Na widowni zasiadły dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Baniach Mazurskich i w Lisach.

Aktorzy przedstawili bajkę o nieuczciwe kozie, która kłamie dla zabawy. Powoduje to cały splot przykrych wydarzeń - krzywdę biednej dziewczyny, wypędzenie liska z domu, smutek wprowadzonego w błąd gospodarza. Koza w końcu sama ponosi konsekwencje swojego postępowania i pojmuje, że zachowała się niegodziwie.

Przedstawienie było pełne niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dzięki cztero-planowej scenografii, realistycznym strojom i rekwizytom, dzieci przeniosły się w piękny, bajkowy świat. Dodatkową atrakcją dla publiczności była możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu, co wśród najmłodszych widzów wywołało wiele emocji.

Więcej zdjęć na bibliotecznym profilu Facebook.


środa, 18 maja 2016

Spotkanie z Ks. Andrzejem Domańskim

18 maja w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Gminną Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich odwiedzili uczniowie klas pierwszych miejscowej szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami. Zaproszenie do głośnego czytania przyjął Ks. Andrzej Domański – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie.

Nasz gość przeczytał wierszowaną bajkę Anny Świrszczyńskiej pt. „Dziwny tygrys”. Jest to słodko-gorzka opowieść o tygrysie, który za wszelką cenę, mimo swej odmienności, chciał być lubiany i akceptowany, ale nade wszystko szukał jakiegoś zajęcia. I, mimo, że był tygrysem „złotą rączką", nie potrafił go znaleźć z powodu swojej inności, bo przecież „każdy tygrys, z bogów łaski, miał jak dotąd, futro w paski". Opowieść kończy się pozytywnie, ale obnaża bezwzględną życiową prawdę - trudno nam zaakceptować inność, a stereotypy dominują w naszej świadomości i utrudniają dokonanie w niej zmian.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze. Dzieci były zainteresowane czytaną bajką i chętne do dyskusji.  
poniedziałek, 16 maja 2016

Zapraszamy na teatrzyk Art-Re "Kozucha Kłamczucha"


Wycieczka dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego do biblioteki


Wycieczki do biblioteki zawsze sprawiają dzieciom ogromną radość. Nie ma chyba lepszej okazji ku temu, aby „zaprzyjaźnić” nasze pociechy z książką i rozwinąć ich zainteresowania czytelnicze.W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, przebiegającego pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, 13 maja 2016 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich odwiedziła najmłodsza grupa dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Baniach Mazurskich.

Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem zapoznały się z magicznym miejscem jakim jest biblioteka. Chętnie wzięły udział w ruchowej interpretacji wiersza „Książeczka” Krystyny Pac – Gajewskiej. Podczas rozwiązywania zagadek, dowiedziały się, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią. Dzieci z zaciekawieniem zwiedziły biblioteczne pomieszczenia i chętnie odpowiadały na pytania: po co przychodzimy do biblioteki? oraz jak należy szanować książki? Wielką frajdą była możliwość wypożyczenia wybranej przez siebie książeczki, do której maluszki włożyły piękne, samodzielnie wykonane zakładki.

Mamy nadzieję, że uda się przedszkolakom namówić rodziców do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek.

 
piątek, 13 maja 2016

Maj w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich

13.05.2016
Wycieczka dzieci z Samorządowego Przedszkola w Baniach Mazurskich do biblioteki

18.05.2016 
Cała Polska czyta dzieciom - bajkę czyta Ks. Andrzej Domański dla uczniów klas I SP Banie Maz.

20.05.2016  godz. 12:15
Teatrzyk Art-Re "Kozucha Kłamczucha" w sali GOKiP, wstęp bezpłatny

28.05.2016  godz. 11:00
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży "Paulina w orbicie kotów" Marta Fox 

30.05.2016 - 10.06.2016
"Owocowa zakładka do książki" - wystawa prac konkursowych

31.05.2016
"Owocowa zakładka do książki"- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  


XIII Tydzień Bibliotek 

"Owocowa zakładka do książki" - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ph. "Owocowa zakładka do książki"                                   REGULAMIN KONKURSU                                         
 
1.     Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
Oddział dla dzieci

2.     Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci książką,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności 
plastycznych dzieci,
- rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

3.     Warunki udziału w konkursie:
- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie,
- prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
  I kategoria - klasy 1-2
  II kategoria  - klasy 3-4
- prace należy złożyć osobiście do Organizatora,
- zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
- tematem przewodnim są owoce,
- zakładki mogą być wykonane w dowolnej, płaskiej technice plastycznej,
- wymiary i kształt pracy dowolny,
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
- na odwrocie zakładki należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę.

4.     Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

5.     Terminy:
- prace należy dostarczyć do dnia 24 maja 2016 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 31 maja 2016 r.

6.     Postanowienia końcowe:
- do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków,
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
- prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody,
- w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji prac bez dodatkowej zgody autorów,
- administratorem i udostępniającym dane osobowe uczestników konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z uroczystości wręczania nagród,
- pracę konkursową należy złożyć osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich w Oddziale dla dzieci.