piątek, 24 maja 2013

OD AUTORA DO CZYTELNIKA

Dnia 22 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich odbyły się zajęcia biblioteczne dla dzieci ze świetlicy szkolnej.  Bibliotekarka  Anna Kuzyk omówiła rodzaje książek, z jakimi stykają się najmłodsi (utwory wierszowane, baśnie, opowiadania, książki z różnych dziedzin wiedzy).  Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej wymieniali znane  utwory czytelnicze, z którymi mieli okazję obcować. Dzieci dowiedziały się, z jakich materiałów może być wykonana książka (papier gładki, chropowaty, sztywny, miękki, śliski itp.). Następnie poznały długą drogę książki – od autora do czytelnika.  Zdobytą podczas zajęć wiedzę zaprezentowali  w formie ćwiczeń praktycznych.  Dzieci mówiły o potrzebie poszanowania książek i zgłaszały do bibliotekarza  „PROŚBY KSIĄŻKI”, które zostały zapisane na  tablicy.  Ostatnim etapem spotkania  było wykonanie przez dzieci zakładek do książek. Na zakończenie - słodki poczęstunek  i podziękowania dzieci dla pani bibliotekarki za przeprowadzenie interesujących zajęć.

MŁODZI W DZIAŁANIU!

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich kolejne działania związane z projektem „Aktywna Biblioteka” realizowała w lokalu bibliotecznym. W sobotę 18 maja dziewczęta i chłopcy przygotowywali materiał do wystawy podsumowującej kolejne etapy projektu z  najstarszymi mieszkańcami z terenu naszej gminy.  Było skanowanie starych, pamiątkowych zdjęć , które użyczyli bezpośredni uczestnicy działań, ich opracowanie i przygotowanie na wystawę. Dziewczęta wykonały transparent, informujący o konkursie i eksponujący tytuł projektu. Zaangażowanie młodzieży było ogromne, a sam projekt  cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów.

 

środa, 15 maja 2013

OLSZTYŃSKI TEATR PRZY STOLIKU PO RAZ PIERWSZY W TYM ROKU!

Wczoraj  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich gościliśmy aktorów teatru im. S. Jaracza w Olsztynie.  Katarzyna Kropidłowska i Marian Czarkowski bawili zebraną publiczność  w sztuce  pt.: „Słońce dla dwojga”. Jest to błyskotliwa komedia obyczajowa o spotkaniu dwóch pokoleń: wyzwolonej, dość bezczelnej młodej dziewczyny ze spokojnym, dobrze ułożonym lekarzem w średnim wieku, nade wszystko ceniącym sobie w życiu spokój i wygodę. Panienka zaskakuje go propozycją nie do odrzucenia. Otóż rok wcześniej doktor zdiagnozował u niej śmiertelną chorobę. Młoda osoba sprzedała dom, porzuciła  pracę i udała się w długą pożegnalną podróż dookoła świata, by ostatecznie dowiedzieć się, iż padła ofiarą pomyłki. W ramach rekompensaty za doznaną krzywdę bezceremonialnie wprowadza się do domu lekarza i zamierza w nim pozostać do momentu, aż nie stanie ponownie na nogi. Odmowa gospodarza grozi mu skandalem środowiskowym. W konsekwencji zdarzeń okazuje się, że Julianna jest córką  doktora, która  postanawia zawalczyć o miłość ojca…
Żywy dialog, celny dowcip, znakomite obserwacje charakterów, mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji, ale też mądra zaduma nad człowiekiem i jego odwiecznym dążeniem do ciepła i bliskości drugiej osoby - oto niewątpliwe atuty tej znakomitej sztuki. Zebrana w bibliotece publiczność rzęsistymi brawami podziękowała aktorom za występ.


wtorek, 14 maja 2013

WIZYTA BIBLIOTEK PARTNERSKICH W BANIACH MAZURSKICH

     Pod koniec ubiegłego miesiąca (28-30.04.2013r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich w ramach Mikrograntu „Podaj Dalej” zorganizowała spotkanie z Bibliotekami Partnerskimi z okolic Elbląga (Komorowo Żuławskie, Burkat  gm. Działdowo). Wizyta bibliotekarzy związana była z uczestnictwem naszej placówki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, a dotyczyła bezpośrednio wymiany doświadczeń, dzielenia się ciekawymi pomysłami w pracy z użytkownikami na rzecz środowiska lokalnego.  Odbyło się spotkanie z władzami Bań Mazurskich: wójtem Ryszardem Boguszem, Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Kokolus, Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych  Zdzisławem Bernatowiczem i innymi przedstawicielami jednostek organizacyjnych. Następnym punktem spotkania była lekcja pokazowa o tematyce wiosennej z udziałem dzieci z klasy pierwszej. Wieczór bibliotekarze spędzili przy wspólnym ognisku w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Następnego dnia w ramach integracji zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia cerkwi  greckokatolickiej , poznali obrzędy i kulturę mniejszości narodowej Bań Mazurskich. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie słynnej piramidy rodu Fahrenheidów w Rapie.

 
Sprawozdanie ze  spotkania partnerskiego w Baniach Mazurskich zamieścił  "Tygodnik Działdowski"
nr 20 z dnia 14 maja 2013r.