wtorek, 28 listopada 2017

Spektakl teatralny "CZERWONY KAPTUREK " - dla najmłodszych

   27 listopada aktorzy teatru KRAK - ART z Krakowa przygotowali spektakl "Czerwony Kapturek". Wprowadzili do znanej bajki wiele humorystycznych elementów, które wywołały u dzieci mnóstwo pozytywnych emocji, radości i strachu gdy na scenie pojawił się wilk. Wesoły spektakl uczy dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzega je by nie ufać nieznajomym. Przedstawienie jest interaktywne - angażuje widzów do tworzenia akcji. 
 Bajkę obejrzeli i aktywnie uczestniczyli dzieci z oddziałów przedszkolnych z Publicznego Przedszkola Samorządowego i z klas I - III szkoły podstawowej w Baniach Mazurskich. 


piątek, 24 listopada 2017

Kolejne nowościśroda, 22 listopada 2017

Szopka Bożonarodzeniowa - konkurs rodzinny


      Regulamin Konkursu plastycznego
  Na najpiękniejszą rodzinną
           „SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

      Organizator:

    Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 2, 19-520 Banie Mazurskie, tel. (87) 615-79- 05,  gbpbanie@wp.pl.

      Cel konkursu:

Celem konkursu jest:
·        Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
·        Integracja członków rodziny poprzez zaangażowanie w realizację projektu (aktywne i twórcze spędzanie czasu w gronie rodzinnym);
·        Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
·        Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.


Kategorie wiekowe:

Konkurs odbywał się będzie w jednej kategorii wiekowej: 
·        I - szopka rodzinna.
   Regulamin Konkursu:

         
·                     Konkurs jest adresowany do rodzin z gminy  Banie Mazurskie;
·                     Jedna rodzina może zgłosić do Konkursu jedną szopkę.
Temat:
·                     Przestrzenna praca plastyczna – szopka bożonarodzeniowa;
·                     Zawierająca wyraźne elementy tradycji świąt Bożego Narodzenia.                                                                             
Technika:
·                     Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania;
·                     Dowolna technika i forma, z zachowaniem tematyki pracy;
·                      Wykonujemy prace z różnych materiałów, mogą być wykorzystane gotowe materiały - w minimalnej ilości ( plastikowe figurki, zwierzątka itp.).
Kryteria oceny: 
Jury powołane przez Organizatora, dokona oceny prac pod względem:
·               Nawiązania do tradycji i ogólne wrażenie estetyczne;
·               Wykorzystania oryginalnych i tradycyjnych technik dekoracyjnych;
·                Architektury, kolorystyki, dekoracyjność;
·               Oryginalnego podejścia do tematu.

Wymogi Konkursu:
·                      W konkursie mogą brać udział rodziny (grupa składającą się maksymalnie z  4 osób).  Istnieje możliwość tworzenia prac indywidualnie, jednak ocena takich prac będzie odbywać się na takich samych zasadach jak prac rodzinnych;
·                      Prace należy dostarczyć do Organizatora do 13 grudnia 2017 r. tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich;
·                     Uczestnicy zgłaszający swoje prace do konkursu wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac, uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych);
·                     Do każdej pracy należy dołączyć informację o wykonawcach - imię, nazwisko, adres zamieszkania;
·                     Wernisaż (rozdanie nagród) odbędzie się 17 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich podczas „Bazarku Bożonarodzeniowego”;
·                     Laureaci konkursu  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, lista nagrodzonych będzie prezentowana na stronie http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com/ oraz bibliotecznym profilu Facebook;
·                     Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu;
·                     Prace nie będą własnością Organizatora;
·                     Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.

Bliskowschodni Kwartet: Syria - Liban - Izrael - Afganistan

   Dnia 17 listopada 2017 roku gościliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich por. Wojciecha Jóźwiaka - urodzony w Płocku, ukończył filologię angielską w Gdańsku, anglista, tłumacz przysięgły i konferencyjny, były pracownik PKN ORLEN, żołnierz, oficer łącznikowy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, odznaczony m.in. Medalem Pochwalnym Sił Lądowych Armii USA - The Army Commendation Medal za służbę w III Zmianie RSM w Afganistanie. 
    Porucznik brał udział w Misjach Pokojowych jako cywil, ochotnik, „najemnik”, swoją podróż życia po Bliskim Wschodzie rozpoczął w 1988 r. w Syrii, w UNDOF (United Nations Disengagement  Observer Force – Siły Rozjemczo-Obserwacyjne ONZ), przez 6 miesięcy. Służba w okresie obalania komunizmu była ciężka i trudna. Rygorystyczne działania przełożonych doprowadzały do sytuacji dla dzisiejszej młodzieży niezrozumiałych, a wręcz śmiesznych. Porucznik tłumaczył dlaczego np. nie można było brać udziału w Mszy św., która była normalnym obrządkiem religijnym w sąsiednim Austriackim obozie wojskowym (na Mszę uczęszczał jako JEDYNY ze 120 Polaków!!, za co spotykały go różne szykany ze strony dowódctwa kontyngentu). W latach 1997/98 brał udział w misji pokojowej UNIFIL - (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie), 12 miesięcy. Polski Kontyngent Wojskowy miał za zadanie zabezpieczać proces zaopatrzenia dla polskiego batalionu jak i wszystkich pozostałych 15 kontyngentów narodowych, w tym z Fiji, Nepalu czy Ghany. Inne zadania polskich żołnierzy obejmowały ochronę i obronę bazy, utrzymanie łączności, opieki medycznej (polski szpital, gdzie lekarze również udzielali pomocy ludności libańskiej) oraz remonty i napraw sprzętu transportowego. Oficer podkreślał, iż wszyscy w czasie  Misji czynnie angażowali się w podtrzymanie dobrych kontaktów z lokalną społecznością libańską. Na przełomie  2001/2002 (12 miesięcy) brał udział ponownie w misji UNDOF, ale po stronie Izraela (w Camp Zouani), był oficerem prasowym i rzecznikiem Kontyngentu. Przedstawił ciekawostki z życia Izraelczyków, jak również to, że Polska bywa  źle postrzegana przez pewne kręgi Żydów w Izraelu i że, tam niektórzy posądzają nas o współudział w ich mordowaniu w czasie II wojny światowej (tak ponoć uczą w szkołach izraelskich). Kolejnym punktem życiowej podróży oficera był Afganistan – Resolute Support Mission - Misja Rozsądnego Wsparcia, na przełomie 2015/2016 (6 miesięcy). W Afganistanie por. Jóźwiak służył w Kwaterze Głównej RSM w Kabulu, w komórce rozpoznawczej. Ta misja już nie była tak pokojowa jak poprzednie. Wojna toczyła i toczy się wokół, wybuchy, ataki na kołowe transportery opancerzone Rosomaki czy na piesze patrole zdarzały i zdarzają się dość często. Porucznik mimo tak wielu przeżyć miło wspominał czas na misjach i często powtarzał młodzieży aby uczyli się języków obcych.
   Dziękujemy ks. wikaremu Cezaremu Dziekanowskiemu za zorganizowanie spotkania w bibliotece, dla młodzieży należącej do  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Parafii Banie Mazurskie oraz dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, panu pułkownikowi Sławomirowi Kojło, za umożliwienie swemu oficerowi spotkania z młodzieżą w Baniach Maz.
wtorek, 21 listopada 2017

poniedziałek, 20 listopada 2017

„List do Świętego Mikołaja” - konkurs dla najmłodszych

  

 Regulamin Konkursu literacko - plastycznego     
„List do Świętego Mikołaja”
             Organizator:

         Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie
         Gminny Ośrodek Kultury i Promocji ul. Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie

      Cele konkursu:


 • Poznanie gatunku literackiego jakim jest list
 • Poznanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 •  Rozwijanie twórczej aktywności dziecka
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeb
*                 Kategorie wiekowe:
·           I - przedszkola i klasy 0
·           II - kategoria szkoła podstawowa klasy I-II
·           III -  kategoria szkoła podstawowa klasy III-IV

   Regulamin konkursu:


 • Konkurs jest adresowany do grup przedszkolnych, uczniów klas 0 – IV z terenu gminy Banie Mazurskie
 • Technika: napisanie lub narysowanie listu do św. Mikołaja
 • Format prac A-4
 • Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (zachowanie formy listu, nawiązanie do okresu świąt Bożego Narodzenia); poziom emocjonalny listu/życzeń; wkład pracy własnej; estetyka pracy, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja); technika wykonania pracy dowolna
 • Termin składania prac do 01 grudnia 2017 r.
 • Prace należy dostarczyć do Organizatora tj. Gminnej Biblioteki Publicznej  i Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
 • Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych)
 • Każda praca powinna być podpisana w widocznym miejscu (imię i nazwisko autora, klasa, wiek)
 • Wernisaż (rozdanie nagród) odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich podczas „Zabawy Mikołajkowej dla najmłodszych”
 • Laureaci konkursu  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, lista nagrodzonych będzie prezentowana na stronie http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com/ oraz bibliotecznym profilu Facebook
 • Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu
 • Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.sobota, 18 listopada 2017

piątek, 17 listopada 2017

Zajęcia z origami dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

  15 listopada Gminną Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich odwiedzili uczniowie klas czwartych z Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi, którzy uzyskali największe wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. "Jestem ilustratorem wierszy Juliana Tuwima i  Jana Brzechwy", przeprowadzonym w ich szkolnej bibliotece. Dzięki inicjatywie Pani Justyny Kołodziej - bibliotekarki z w/w szkoły, mieliśmy przyjemność zorganizować spotkanie w naszej bibliotece dla wspaniałych młodych artystów. 
   Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej o tematyce - historia papieru i origami. Origami, to tradycyjna sztuka składania papieru, wywodząca się z Japonii. Jest metodą wspierającą rozwój dziecka, uczy dyscypliny, cierpliwości, kształtuje zdolności manualne a przede wszystkim uspokaja. Grupa miała za zadanie ułożyć symbol origami - żurawia. Udział w warsztatach sprawił wiele radości oraz dał dużo satysfakcji z wykonanej pracy. Efekt pracy widoczny na zdjęciach, uśmiechy na twarzach dzieci mówią wszystko.
    Dziękujemy za piękny upominek w formie książki i stroika świątecznego !!!!

czwartek, 16 listopada 2017

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych


  W dniu 10 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich odbyło się drugie spotkanie utworzonego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych (w skrócie DKK). Klub powstał w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki. Podstawowym zadaniem DKK jest promowanie współczesnej literatury, kultury polskiej i światowej wśród lokalnej społeczności. 
   Na nasze drugie spotkanie przybyło sześć osób. W miłej atmosferze, przy herbacie, kawie i ciastku wywiązała się spontaniczna dyskusja, podczas której uczestnicy rozmawiali o tym co czytają i czego nie czytają; jakie są ich nawyki, oczekiwania i zainteresowania czytelnicze. Uzgodniliśmy,  że będziemy się spotykać raz w miesiącu. 
   Przedmiotem rozmowy była trudna książka Oriany Falliaci pt. "Wywiad z historią". Książka przedstawia bezkompromisowe dążenie do prawdy i krytykę cynizmu polityków. "Wywiad z historią" to zbiór 28 wywiadów ze słynnymi postaciami takimi jak: Henry Kissinger, Indira Gandhi, Ali Bhutto, Yassir Arafat, Golda Meir, Hajle Syllasej. Wywiady, rozmowy przedstawione przez Fallaci w uczestniczkach spotkania wywołały wiele złych emocji, które wyzwoliły w klubowiczkach gorącą dyskusję na wiele różnych tematów, nie tylko związanych z problematyką przedstawionych wydarzeń w książce.


środa, 15 listopada 2017

Bajki o zasada bezpieczeństwa w ramach projektu „Dom, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom”

W ramach II edycji projektu „Dom, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” oraz akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz as. szt. Marta Andruczyk spotkali się 13 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej z uczniami kl. I i II z Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.
W ramach tych przedsięwzięć Pani Marta porozmawiała z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tłumaczyła, jak dzieci powinny zachowywać się podczas korzystania z dróg, informowała którą stroną powinien poruszać się pieszy i zwracała uwagę jak bardzo ważne dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie na odzieży różnego rodzaju elementów odblaskowych.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek przeczytanych przez Pana starostę i Panią policjantkę, które w prosty i atrakcyjny dla dzieci sposób uczyły je o trudnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na koniec spotkania zostały rozdane zakładki do książek oraz  piękne odblaski.

wtorek, 14 listopada 2017

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia komputerowe dla dorosłych


Obchody Narodowego Świętą Niepodległości w Baniach Mazurskich


  W Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości
  Niepodległość, to w naszym rozumieniu wolność i radość. Właśnie w tym duchu świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Było patriotycznie i tradycyjnie, a zarazem współcześnie - sportowo i muzycznie. Uroczystość podzielono na cztery bloki tematyczne.
  W Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich uroczyste obchody Święta Niepodległości były  zachowane w klimacie radosnego i rodzinnego świętowania. Odbyły się w przyjaznej, nieco kawiarnianej atmosferze, przy stolikach z herbatą i słodkim poczęstunkiem. Dekorację sali wzbogaciła wspaniała wystawa obrazów pani Elżbiety Sowy z powiatu węgorzewskiego. Mieszkańcom przybyłym na uroczystość, serdecznie dziękujemy za spędzenie razem tego wyjątkowego dnia.

Organizatorami tegorocznych obchodów Święta Niepodległości byli: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, Gminna Biblioteka Publiczna, Ludowy Klub Sportowy Pogoń, Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz Stowarzyszenie „Nadzieja” z Lis.