wtorek, 6 czerwca 2023

Długi czerwcowy weekend przed nami, zachęcamy do wzmożonych wypożyczeń!. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich będzie 9 czerwca (piątek) i 10 czerwca (sobota) nieczynna

 


Dzień Dziecka w w świetlicy wiejskiej Jagoczanach

 W sobotnie popołudnie 3 czerwca uczestniczyliśmy w Dniu Dziecka w Jagoczanach. Dzięki zaangażowaniu pani sołtys i mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Jagoczanach odbył się pierwszy dla dzieci i rodziców Dzień Dziecka. Wspólnie przygotowaliśmy malowanie twarzy, gry i zabawy dla dzieci. Słodki poczęstunek, ciasto, babeczki, pizza, ognisko z kiełbaskami i piankami zapewnił wszystkim dużą dawkę energii do zabawy. Dziękujemy pani zastępcy wójta Irenie Łobacz za udział w spotkaniu i super prezenty. 


 

wtorek, 30 maja 2023

„Stop portalom społecznościowym i innym uzależnieniom XXI wieku! Znam alternatywę spędznia czasu wolnego" Pogadanka profilaktyczno-wychowawcza dla młodzieży z pedagogiem i psychologiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich

 

 W ramach realizacji działań profilaktycznych „Stop portalom społecznościowym i innym uzależnieniom XXI wieku! Znam alternatywę spędzania czasu wolnego" dofinansowanych ze środków Gminy Banie Mazurskie 29 maja 2023 r. zorganizowaliśmy w Bibliotece pogadankę profilaktyczno-wychowawczą. Do spotkania doszło dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej w Baniach Mazurskich. Pani pedagog i psycholog przeprowadziły z młodzieżą warsztaty o tematyce - "Zagrożenia i korzyści korzystania z internetu". Panie podzieli grupę na 4 zespoły, każda grupa otrzymała duży arkusz papieru i flamastry. Pani pedagog przedstawiła treść polecenia i młodzież w formie plakatu wypisała jakie widzi korzyści i zagrożenia korzystania z internetu. Lider grupy prezentował na środku sali przemyślenia młodzieży. Na zakończenie Pani psycholog zaprezentowała film przedstawiający, mówiący o niebezpiecznych zjawiskach w sieci oraz ich wpływu na użytkowników internetu.

Spotkanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich, każde dziecko w wieku przedszkolnym otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. To projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 W ramach kampanii "Mała książka-wielki człowiek" w miesiącach kwietniu i maju 2023 r. rozdaliśmy dzieciom w wieku przedszkolnym kolejne wyprawki czytelnicze oraz dyplomy i karty małego czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem.

Dlaczego warto odwiedzać z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą brać udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyty w bibliotece uczą dziecko samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Kampania realizowana jest przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gratulujemy młodym czytelnikom!

   

Nowości książkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich. Zapraszamy

 


czwartek, 25 maja 2023

Cała Polska czyta dzieciom - senior w Bibliotece

24 maja 2023 r.  Pani Jadwiga i Pani Alicja z Klub Senior +we Wróblu przeczytały dzieciom z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Baniach Mazurskich opowiadanie Isabelli Flas i Annick Masson pt. "Jak zdenerwować mamę?" oraz wiersz Anny Edyk pt."Moja mama".
Podczas radosnej zabawy w czytanie zaprosiliśmy dzieci do wykonania laurek z okazji zbliżającego się święta Dnia Matki.
Panie seniorki aktywnie pomagały dzieciom przy wycinaniu i naklejaniu elementów papierowych. Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu. Dzieci na koniec zajęć wręczyły Paniom podziękowania za piękną interpretację opowiadania i wiersza a w nagrodę dostały od seniorek słodką niespodziankę.