wtorek, 28 kwietnia 2015

DZIECI SŁUCHAJĄ "OPOWIEŚCI Z WIERZBOWEJ 13"

W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" gościliśmy w bibliotece publicznej Panią Teresę Kapuśniak, byłą nauczycielkę języka rosyjskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Krystyną Wankewycz z zainteresowaniem wysłuchali bajek ze zbioru "Wierzbowa 13" autorstwa Natalii Usenko i Danuty Wawiłow. Trzy bajki dydaktyczne: "Bajka o Trzech świnkach", "Czerwony Kapturek i Wesoła Babunia" oraz  "Bajka o Jasiu i ziarenku Boa" zawierały treści wychowawcze, kształcące najmłodszych oraz elementy humorystyczne. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe zakładki oraz słodkości.
INFORMUJEMY!

W dniu 02 maja 2015 roku biblioteka będzie nieczynna!
Wszystkim mieszkańcom życzymy udanej i pogodnej "majówki"
                                                                            Zespół biblioteki

środa, 22 kwietnia 2015

"ZAKŁADKA MOICH MARZEŃ"REGULAMIN KONKURSU                                         
 „ZAKŁADKA MOICH MARZEŃ”
1.     Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna              
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
Oddział dla dzieci

2.     Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci książką,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych dzieci,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- kształtowanie poczucia estetyki,
- rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

3.     Warunki udziału w konkursie:
- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie,
- prace należy złożyć osobiście do Organizatora,
- zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
- zakładki mogą być wykonane w dowolnej, płaskiej technice plastycznej,
- wymiary i kształt pracy dowolny,
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
- na odwrocie zakładki należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę.

4.     Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

5.     Terminy:
- prace należy dostarczyć do dnia 8 maja 2015 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 15 maja 2015 r.

6.     Postanowienia końcowe:
- do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków,
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
- prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody,
- w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów,
- administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem,
- pracę konkursową należy złożyć osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich w Oddziale dla dzieci.

środa, 15 kwietnia 2015

KONKURS POEZJI WIOSENNEJ

14 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt."Wiosenny koncert poezji" organizowanym corocznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach. Dzięki pomocy i zaangażowaniu nauczycieli wyłoniliśmy 7 uczestników z klas I-VI. Przygotowywaliśmy się do recytacji w różnych  miejscach: w szkole, świetlicy, bibliotece. Najważniejsze, że dotrwaliśmy do końca i nikt  nie zrezygnował z wyjazdu. Wróciliśmy z wyróżnieniem, które wraz z nagrodą odebrała Gabrysia  Typyło, uczennica kl. II a. Warto nadmienić, że po części konkursowej czekała na dzieci  niespodzianka. Oprócz słodkości, które zafundował  wszystkim Organizator konkursu, był jeszcze "teatr na żywo". Młodsza grupa teatralna z Węgorzewa z udziałem uczniów szkoły podstawowej wystąpiła w spektaklu pt. "Telewizor". Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni  rzęsistymi brawami.


WYSTAWA RĘKOPISÓW "Mój najszczęśliwszy dzień w życiu"


środa, 8 kwietnia 2015

PROJEKT "STREFY INNOWACJI"
Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Gołdapi w ramach projektu "STREFY INNOWACJI"  nasza biblioteka wzięła udział w akcji pod hasłem "Mój najszczęśliwszy dzień w życiu". Przeprowadzono ankietę wśród osób z mniejszości ukraińskiej, które udzieliły odpowiedzi  na pytanie, jaki dzień był dla nich najszczęśliwszy w życiu. Najczęściej pojawiały się odpowiedzi dotyczące np. zdobycia wykształcenia, podjęcia pracy zawodowej, narodzin dzieci, wnuków itp.

MOJE KORZENIE, CZYLI SKĄD JESTEM?

Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie pt. "Moje korzenie, czyli skąd jestem?" Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.wbp.olsztyn.pl/korzenie/index.php?menu=regulamin