środa, 30 września 2015

"Właściwie poetą nie jestem, a tylko piszę wiersze" - ks. Jan TwardowskiTWÓRCZOŚĆ KS. JANA TWARDOWSKIEGO
 – REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

                                                                                                             Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich

ul. Sportowa 2

Oddział dla Dorosłych

Adresaci  konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum w Baniach Mazurskich

Cele konkursu:

- popularyzacja twórczości ks. Jana Twardowskiego w związku z 100 rocz. ur.

- propagowanie poezji współczesnej wśród młodzieży;      

- uwrażliwienie uczniów na piękno słowa mówionego;

- rozbudzanie wyobrażni ;

- odkrywanie pasji recytatorskich;

- zachęcenie do „zdrowego” współzawodnictwa

Przebieg konkursu:
Do konkursu recytatorskiego mogą przystąpić uczniowie z klas I-III gimnazjum z terenu gminy Banie Mazurskie. Każdy z uczestników przygotowuje 1 wiersz ks. Jana Twardowskiego o tematyce dowolnej, który zaprezentuje przed komisją konkursową. Jury oceni występ recytatorski każdego uczestnika. Ocenie zostaną poddane następujące elementy recytacji: poprawność językowa, modulacja głosu, odpowiednie tempo, przekaz treści zawartych w utworze.

Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada 2015r. o godz. 9.00  w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Baniach Mazurskich.  Wręczenie nagród nastąpi dnia 9 listopada 2015r.

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz umieszczenie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły) uczestników konkursu przez Organizatora w mediach.  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich do dnia 10 października 2015r.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!


środa, 23 września 2015

"MARIA KONOPNICKA ZAPRASZA NA JAGODY" - KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN KONKURSU
„Maria Konopnicka zaprasza na jagody”
1.     Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
Oddział dla dzieci

2.     Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej w związku z 105. rocznicą śmierci pisarki,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych dzieci,
- zwiększenie zainteresowania literaturą dla dzieci,
- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

3.     Warunki udziału w konkursie:
- konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie,
- zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do poetyckiej baśni Marii Konopnickiej „Na jagody”,
- praca powinna być wykonana w formacie A4,
- dopuszcza się dowolną płaską technikę plastyczną, 
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
- na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę,
- prace należy złożyć osobiście do Organizatora.

4.     Kryteria oceny prac:
- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
- zgodność z tematem,
- samodzielność wykonania.

5.     Terminy:
- prace należy dostarczyć do dnia 2 października 2015 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 7 października 2015 r.

6.     Postanowienia końcowe:
- do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków,
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
- prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
- w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów,
- administratorem i udostępniającym dane osobowe uczestników konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości wręczania nagród,
- pracę konkursową należy złożyć osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich w Oddziale dla dzieci.

BAJECZNA PODRÓŻ "NA JAGODY"

Dzieci z klas II szkoły podstawowej z opiekunkami: Ewą Szymańską i Urszulą Świerzbin spotkały się dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej z byłą wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich -  Jadwigą Abramowicz. W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Pani Jadwiga, również emerytowana nauczycielka języka polskiego,
wystąpiła ze wspaniałym przekazem lektorskim i przeczytała utwór Marii Konopnickiej "Na jagody". O tym, że dzieci słuchały z zainteresowaniem wierszowanej opowiastki świadczyła ich aktywność. Chętnie brały udział w dyskusji i odpowiadały na pytania gościa. II etapem, do którego przystąpią maluchy będzie sporządzenie ilustracji do wysłuchanego utworu. Wykonane na zajęciach plastycznych prace zostaną złożone w bibliotece i ocenione przez komisję konkursową. Za najciekawsze prace zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. Zachęcamy zatem najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie!

poniedziałek, 14 września 2015

"TEATR PRZY STOLIKU" ZE SZTUKĄ ALEKSANDRA FREDRY

Po raz drugi w tym roku mamy przyjemność zaprosić mieszkańców na występ Teatru przy Stoliku z Olsztyna. Tym razem obejrzymy polską sztukę komediową pt. "Świeczka zgasła" Aleksandra Fredry. Występ uświetnią piosenki do słów autora w wykonaniu aktorów: Wiesławy Szymańskiej-Niemaszek i Mariana Czarkowskiego. Muzykę skomponował Marian Czarkowski

Zapraszamy do biblioteki w dniu 13 października 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 piątek, 11 września 2015

WAKACYJNY CZYTELNIK 2015

Wyniki konkursu "Wakacyjny Czytelnik 2015"

            7 września 2015 roku odbyło się podsumowanie konkursu „Wakacyjny Czytelnik 2015” ogłoszonego przez  Oddział dla dzieci Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich. W okresie od  1 lipca do 31 sierpnia br. młodzi czytelnicy odwiedzili bibliotekę 267 razy i łącznie przeczytali 869 książek. Ocenie konkursowej podlegała aktywność czytelnicza uczestników, której wyrazem była liczba wypożyczonych książek.
            Najlepszymi czytelnikami w poszczególnych kategoriach zostali:

                         I grupa (do lat 6)Martyna Selwiak                                                                               
                        II grupa (klasa I - III SP) Karolina Zadarko                                                                 
                      III grupa (klasa IV -VI SP) Anna Kondratowicz                                                              
                      IV grupa (gimnazjum)  Anna Woźnicka                           Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do czytania.

czwartek, 10 września 2015

...SPOTKAJMY SIĘ W INTERNECIE

Serdecznie zapraszamy seniorów i nie tylko na I wirtualne spotkanie z cyklu:"akcja: e-motywacja". Gościem transmisji będzie znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa EMILIA KRAKOWSKA (występuje m.in. w serialach: "Barwy szczęścia", "M jak miłość". Swoją fachową wiedzą i doświadczeniem podczas każdego spotkania będzie się z nami dzielił również psycholog Tomasz Kozłowski.