wtorek, 21 października 2014

DEPOZYT DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

20 października  Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich przekazała  bibliotece szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich  ogółem 313 nowych książek  dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.  Zakres tematyczny przekazanego zbioru to kanon  lektur szkolnych  oraz beletrystyka dziecięca  i młodzieżowa.  Przypomnijmy, iż biblioteka przystąpiła do Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych i pozyskała na ten cel  2815,90 zł. Wkład własny na realizację zadania to 938,63 zł.  Zgodnie z umową zawartą przez biblioteki z księgozbioru będą korzystały dzieci  i młodzież ucząca się w tutejszej szkole do dnia 15 czerwca 2015r., później książki  przejdą na własność biblioteki gminnej. W ramach projektu obie biblioteki przeprowadzają  dla dzieci i młodzieży szkolnej działania w obszarach:  edukacji, informacji, kultury, i wiedzy.  Projekt jest realizowany od września do listopada 2014r.czwartek, 2 października 2014

BIBLIOTEKARZE NORWESCY Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE1 października 2014r.  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich przybyli bibliotekarze z Norwegii w ramach projektu polsko-norweskiego "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur". Goście zwiedzili cerkiew greckokatolicką p.w. Św. Mikołaja, w której zostali serdecznie przyjęci przez Proboszcza o. Pawła M. Starucha OSBM - poznali specyfikę i tradycje obrządku  greckokatolickiego oraz wysłuchali pieśni liturgicznej w wykonaniu chóru kościelnego. W spotkaniu wzięli udział: Irena Łobacz- wójt gminy Banie Mazurskie,  Krystyna Kokolus - przewodnicząca Rady Gminy Banie Mazurskie, ks. Andrzej Domański - proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w  Żabinie, Zdzisław Bernatowicz-dyrektor ZPO Banie Mazurskie, Halina Kunio - dyrektor Banku Spółdzielczego w Baniach Mazurskich,  Paweł Werchowicz - komendant Straży Miejskiej w Gołdapi, Mirosław Słapik - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Następnie bibliotekarze norwescy przeszli główną ulicą Bań Mazurskich do lokalu biblioteki. Były rozmowy, wymiana doświadczeń na polu bibliotekarskim, słodki poczęstunek oraz  upominki. Szkoda, że spotkanie trwało tak krótko, ale z przedstawicielami  z Norwegii miały się spotkać kolejne biblioteki z partnerstwa gołdapskiego.

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

wtorek, 30 września 2014

WIELOKULTUROWOŚĆ W BIBLIOTECE


Dnia 30 września odbyło się spotkanie dzieci z klas II-III szkoły podstawowej z Panią Ireną Łobacz, pełniącą obecnie obowiązki Wójta Gminy Banie Mazurskie. W ramach działań wielokulturowych prowadzonych przez bibliotekę dzieci wysłuchały bajki w języku ukraińskim pt. "Jak zając oszukał niedźwiedzia". Co jest ważne, od niedawna  maluchy rozpoczęły naukę tego języka w naszej szkole i o dziwo nie miały większego problemu ze zrozumieniem treści. Zresztą Pani Wójt wcieliła się w rolę tłumacza, przekładając na język polski niezrozumiałe treści. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchały bajeczki, a w podziękowaniu wręczyły gościowi kwiaty. Na koniec spotkania - słodki poczęstunek dla wszystkich. Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

SPOTKANIE POLSKO-NORWESKIE W BANIACH MAZURSKICH


W ramach projektu polsko-norweskiego pod hasłem: "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur" w dniach 1-2 października 2014r. będziemy gościć przedstawicieli bibliotek partnerskich  z Norwegii  w bibliotekach powiatu gołdapskiego i  węgorzewskiego. Pierwszego dnia pobytu bibliotekarze norwescy odwiedzą  Banie Mazurskie, a miejscem spotkań będzie cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja i Gminna Biblioteka Publiczna.
Poniżej zamieszczamy harmonogram działań prowadzonych w dwóch powiatach  (plakat)

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

czwartek, 18 września 2014

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY LEKTURĘ SZKOLNĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich zaprasza uczniów klas V-VI szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący wartościową książkę, którą  poleciłabym/bym do przeczytania koledze/koleżance. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z terenu gminy Banie Mazurskie.

Cele konkursu:                                                                                                                                     
- rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci;
- twórcze spędzanie czasu wolnego;
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
- aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych

Przebieg konkursu: 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu promującego dowolną książkę (z podaniem autora i tytułu), który ma zachęcić kolegów do jej przeczytania. Praca może zawierać różnorodne elementy treściowe, ilustracyjne, wykonana dowolną techniką artystyczną, format dowolny.  Prace można składać do 31 października 2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich przy ul. Sportowej 2  lub w bibliotece szkolnej  przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich. Niezależna komisja wyłoni zwycięzców konkursu, którym przyznane zostaną nagrody. W Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizujemy wystawę, na którą złożą się prace wszystkich uczestników konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 "Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

poniedziałek, 15 września 2014

SPOTKANIE Z BOHATERAMI "DZIECI Z BULLERBYN"

Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z biblioteką szkolną  zainicjowała spotkanie uczniów klasy  III szkoły podstawowej z pielęgniarką szkolną. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom  pani Małgorzata Groch wcieliła się w rolę lektora i przeczytała  fragment książki Astrid Lindgren  pt. "Dzieci z Bullerbyn". Młodzi odbiorcy z zainteresowaniem wysłuchali przygód małych bohaterów szwedzkiej pisarki.


"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

poniedziałek, 8 września 2014

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W LITERATURZE

Jednym z przejawów terroru i okrucieństwa państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej była zagłada narodu żydowskiego. Dla oddania hołdu pomordowanym w bibliotece powstała wystawa upamiętniająca tamte wydarzenia. Tematycznie poświęcona była ratowaniu ludności żydowskiej  przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej.  Oprócz cennych ilustracji ukazujących bohaterstwo i poświęcenie naszych rodaków można przeczytać utwory poetyckie o tematyce wojennej, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety i żołnierza, który w młodym wieku stracił życie w obronie ojczyzny. Wystawę przygotowały dziewczęta z gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich ."Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"


środa, 27 sierpnia 2014

WSPÓŁPRACUJEMY Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ


Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła  do Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 2: Zakup nowości do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych w roku 2014 i otrzymała dotację w wysokości 2.815,90 zł. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup lektur do  szkoły podstawowej i gimnazjum. Zakupione pozycje książkowe przekażemy w depozyt bibliotece szkolnej na okres 1 roku, a w ramach współpracy z biblioteką szkolną przeprowadzimy wspólne działania w obszarach: wiedzy, edukacji, informacji i kultury. Program Biblioteki Narodowej jest podyktowany potrzebą zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również służy nawiązaniu współpracy między bibliotekami publicznymi i szkolnymi celem zminimalizowania spadku czytelnictwa, a tym samym spadku zainteresowania literaturą. Wspólne działania bibliotek mają służyć podnoszeniu poziomu czytelnictwa, aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy działań w obszarach czytelniczych.
Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2014 roku.

http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/program-zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2014-priorytet-2http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2014-ndash-2020-4356.php  "Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"