wtorek, 18 czerwca 2013

KONSULTACJE SPOŁECZNE W BIBLIOTECE!

Młodzież w naszej gminie nie widzi możliwości efektywnego, dostosowanego do ich potrzeb i oczekiwań spędzania czasu wolnego. Biblioteka jako instytucja ściśle współpracująca z młodzieżą przeprowadziła na początku czerwca konsultacje z udziałem władz gminy , Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, Gimnazjum w Baniach Mazurskich, by poznać potrzeby uczniów klas  gimnazjalnych w kwestii spędzania wolnego czasu w naszym środowisku lokalnym.

Jak przebiegał proces konsultacji?     
Debatę poprzedziliśmy ankietą skierowaną do młodzieży w miesiącu maju, aby lepiej poznać  oczekiwania tej grupy odbiorców. Zamieściliśmy informację o spotkaniu  z młodzieżą i mieszkańcami gminy na stronie internetowej biblioteki, stronie BIP-u Urzędu Gminy, w prasie oraz mediach lokalnych.
Podczas  czerwcowego spotkania Wójt naszej Gminy aktywnie uczestniczył w prowadzonej debacie z młodzieżą, chętnie odpowiadał  na  zadawane przez nią pytania oraz wyjaśniał różne kwestie dotyczące funduszy gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących spędzania czynnie wolnego czasu. Zainteresowanie uczniów konsultacjami było znacznie większe niż mieszkańców naszej gminy.

Podjęte przez nas działania potwierdzają jedno:
-    konsultacji społecznych uczymy się wszyscy – zarówno młodzież,
     mieszkańcy, jak i przedstawiciele różnych instytucji,
-    w wyniku konsultacji poznaliśmy z jednej strony potrzeby i
     oczekiwania młodzieży, a z drugiej możliwość ich realizacji,
-    młodzież w wyniku konsultacji uzyskała informacje na tematy,           
      z  którymi do tej pory nie miała do czynienia,
                                                      -    w wyniku konsultacji uczniowie uświadomili fakt, iż dzięki   
                                                            współpracy  i wspólnemu zaangażowaniu można osiągnąć
                                                            zamierzone cele.