poniedziałek, 28 listopada 2022

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Mój wymarzony Święty Mikołaj"

 

Regulamin Konkursu plastycznego     

Mój wymarzony Święty Mikołaja”

             Organizator:

         Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Sportowa 2

19-520 Banie Mazurskie

e-mail. gbpbanie@wp.pl

tel. 87-615 79 05 

      Cele konkursu:


 • Zaprezentowanie własnych wyobraźni o postaci Św. Mikołaja

 •  Rozwijanie twórczości plastycznej dziecka i młodzieży

 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności

       Kategorie wiekowe:

 • I kategoria - grupy przedszkolne 4-5 latki i klasa 0 (6-latki)

 • II kategoria - szkoła podstawowa klasy I-III

 • III  kategoria - szkoła podstawowa klasy IV-VIII


   Regulamin konkursu:


 • Konkurs jest adresowany do grup przedszkolnych, uczniów klas 0 – VIII z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie

 • Technika: malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wyklejanka (nie używamy produktów naturalnych takich jak kasza, makaron, trawa, mech itp.)

 • Format prac A-4

 • Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (nawiązanie do okresu świąt Bożego Narodzenia); wkład pracy własnej; estetyka pracy, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja);

 • Termin składania prac do 15 grudnia 2022 r.

 • Prace należy dostarczyć do Organizatora tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich

 • Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych)

 • Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich

 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, wiek)

 • Wernisaż (rozdanie nagród) odbędzie się 21grudnia 2022 roku w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich

 • Laureaci konkursu  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, lista nagrodzonych będzie prezentowana na stronie http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com/ oraz bibliotecznym profilu Facebook

 • Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom

 • Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.